negeri leluhur

Maksud: Negeri asal bagi nenek moyang

berkongsi