orang muda menanggung rindu, orang tua menanggung ragam

Maksud: Tiap-tiap anak muda itu ada yang dirinduinya (nasihat kepada orang tua)

berkongsi