pandai mencuri terasa mendapat, tak pandai mendapat terasa mencuri

Maksud: Sesuatu yang diperoleh dengan kepintaran terasa usaha yang benar, dan sesuatu yang diperoleh dengan jalan menipu terasa didapat dengan curian.

berkongsi