panjang tangan

Maksud: Orang yang suka mencuri.

berkongsi