pasangan tiba di kodok

Maksud: Perintah (pekerjaan) yang tidak dapat dielakkan lagi

berkongsi