pasar sulit

Maksud: Kegiatan yang berjual beli barangan haram

berkongsi