roda yang berpaling, kuda sudah digerindin

Maksud: Kelihatan sahaja senang hidupnya, tetapi yang sebenarnya susah

berkongsi