rusa di hutan, kancah sudah terjerang

Maksud: Barang sesuatu yang belum pasti didapat sudah direka-reka akan gunanya

berkongsi