sampah jangan ditendang sepak

Maksud: Orang yang miskin jangan dihinakan

berkongsi