sampai ke telinga

Maksud: Cerita atau berita yang terdengar

berkongsi