secupak tak akan jadi segantang

Maksud: Sesuatu yang tetap dan sukar diubah lagi

berkongsi