sekali dipatuk ular, tali pun ditakutkannya juga

Maksud: Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan), maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya.

berkongsi