selamat jalan

Maksud: Persalaman kepada orang yang akan memulakan perjalanan

berkongsi