senteng dibilai, singkat diulas

Maksud: Yang kurang ditambah dan yang pendek disambung

berkongsi