seperti denak mencari lawan

Maksud: Seseorang yang gagah dan berani

berkongsi