seperti kijang lepas ke rimba

Maksud: Orang yang telah kembali ke tempat asalnya dan sukar dijumpai lagi

berkongsi