seperti rusa pulang ke rimba

Maksud: Kembali ke tempat asalnya.

berkongsi