setik balik

Maksud: Jahitan rangkap yang dibalikkan

berkongsi