tak sungguh getah daun, yang sebenarnya getah batang

Maksud: Sejahat-jahat saudara kandung, lebih baik juga daripada kerabat yang lain

berkongsi