takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat

Maksud: Sekali merugi tentu akan berhati-hati lain kali

berkongsi