wang jasa

Maksud: Wang yang diberikan kepada orang-orang yang bersara

berkongsi