wang karun

Maksud: Wang yang tidak diketahui siapanya pemilik

berkongsi