wang pangkal

Maksud: Wang yang mesti dibayar kepada sesuatu kumpulan atau pusat pelajaran sebelum menyertainya

berkongsi