wang sungkawa

Maksud: Wang yang diberikan kepada mangsa-mangsa yang tertimpa bencana atau malapetaka

berkongsi