ada beras taruh dalam padi, ada ingat taruh dalam hati

Maksud: Kalau ada sesuatu cita-cita yang diinginkan tidak perlulah dikhabarkan kepada orang sebelum dikerjakan

berkongsi