ada beras, taruh dalam padi

Maksud: Rahsia hendaklah disimpan dengan baik

beri komen dan pandangan