ada seperti tampaknya apung-apung

Maksud: Barang yang dihayati telah muncul tetapi tidak pasti sama ada boleh memiliki

berkongsi