ada sirih hendak makan sepah

Maksud: Ada yang baik hendakkan yang buruk

beri komen dan pandangan