adat muda menanggung rindu

Maksud: Manusia hidup harus menghadapi pelbagai cabaran

berkongsi