seperti monyet mendapat bunga

Maksud: Tiada tahu menghargai sesuatu yang elok

berkongsi