air dalam, berenang; air dangkal, bercebok

Maksud: Berbelanja menurut keadaan yang sesuai dengan penghasilan yang kita dapat.

berkongsi