air dalam karang menonggok, setanggi campur kemenyan, gula tertumpah pada kanji

Maksud: Perusahaan mendapat hasil yang baik

berkongsi