air dalam berenang, air dengkat bercebok

Maksud: Perbelanjaan itu harus dipadankan mengikut banyak sedikitnya pendapatan

berkongsi