air garam

Maksud: Air yang dicampuri garam

berkongsi