air mudik sungai semua teluk diranai

Maksud: Orang yang boros tiada memilih barang, mana yang melintas dibelinya

berkongsi