ke mana tumpah kuah, kalau tidak ke nasi

Maksud: Baik buruk ibu bapa sedikit sebanyak turun kepada anaknya.

Contoh ayat: Husna mengikut perangai ibunya yang suka berkebun, begitulah ke mana tumpahnya kuah, kalau tidak ke nasi.

berkongsi