air perbani

Maksud: Keadaan air laut pada setinggi-tinggi pasang atau serendah-rendah surut

berkongsi