akan dijadikan tabuh, singkat; akan dijadikan gendang, berlebih

Maksud: Ilmu pengetahuan yang serba tanggung

berkongsi