akan dijadikan tabuh singkat, akan dijadikan genderang berlebih

Maksud: Sesuatu yang tidak dapat digunakan untuk sebarang maksud

berkongsi