akan surut, airlah besar; akan lalu, jalanlah semak

Maksud: Dalam keadaan yang susah dan serba salah

berkongsi