akan surut airlah gedang, akan lalu jalanlah semak

Maksud: Sesuatu perkara yang serba susah (akan diteruskan susah dan akan ditarik kembali pun susah)

berkongsi