akar terjumbai tempat siamang bergantung, dahan mengajur tempat tupai menegun

Maksud: Perbuatan seseorang dapat diketahui sama ada benar atau salah daripada keterangannya.

berkongsi