alim ulama

Maksud: Orang yang berpengetahuan luas tentang agama

berkongsi