anak bulan

Maksud: Bulan yang kelihatan pada hari pertama dalam hijrah.

Contoh ayat: Pantai Acheh di Pulau Pinang merupakan tempat melihat anak bulan bagi menentukan hari permulaan puasa.

berkongsi