bagai langit dengan bumi

Maksud: Jurang perbezaan yang terlalu besar.

Contoh ayat: Jurang kekayaan di antara penduduk kampung dengan hartawan itu bagai langit dengan bumi.

berkongsi