anggaran belanja

Maksud: Tafsiran atau perkiraan

berkongsi