anggaran dasar

Maksud: Undang-undang dasar yang dijadikan sebagai pegangan sesuatu pertubuhan

berkongsi