angguk bukan, geleng ia

Maksud: Peribahasa lain di mulut lain di hati (lain perbuatan lain kehendak)

berkongsi