muka empat belas

Maksud: Hal orang yang sangat kecewa, kelihatan selalu kesal.

berkongsi