angin bersiru

Maksud: Keadaan yang berkacau-bilau